Til NTNUs hovedside NTNU's frsteside Fakultet for naturvitenskap og teknologi Elektronikk- og datatjenesten
 

Beskrivelser

Ta utgangspunkt i følgende fil mal_fravær_2007.xls Du må gjøre litt manuelt arbeid i forbindelse med overgang til nytt år.

Hent kalenderen for det året du trenger data på fra http://www.timeanddate.com/norsk/ Her ser du datoene og kan endre hele kalenderen manuelt etter denne. OBS! antall kolonner i excel er bruktopp så du må ikke ta med helligdager i listen.

 
program/kalender.txt · Last modified: 2010/07/14 11:24 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki